Raad van State vernietigt KB zonnebankencentra

FeBelSol wil constructieve dialoog voor optimale veiligheid consument

De Belgische vereniging van zonnebankuitbaters FeBelSol is verheugd over het arrest van de Raad van State, dat het Koninklijk Besluit (KB) m.b.t zonnecentra uit 2017 vernietigt. FeBelSol rekent nu op een constructieve dialoog met de Belgische overheid, zodat een werkbare oplossing uitgewerkt wordt die de beste garanties biedt voor de consumentenbescherming.
Recent heeft de Raad van State het Koninklijk Besluit van 24 september 2017 ‘tot bepaling van de voorwaarden voor de uitbating van zonnecentra’* vernietigd. De uitspraak betekent concreet dat er geen aanvullende eisen komen voor het bepalen van het huidtype van consumenten die een zonnebankstudio bezoeken.

Het vernietigde KB bepaalde onder meer dat het huidtype voortaan door de huisarts moest worden vastgesteld, in plaats van door het personeel van de zonnebankstudio’s. Uitbaters die niet met zo’n medisch attest wilden werken, zouden het huidtype met behulp van een sensor in de zonnebankstudio hebben moeten vaststellen.
De Raad van State constateert in een zaak die is aangespannen door onder meer FeBelSol dat de toenmalige Belgische regering wijzigingen in het KB had aangebracht, nadat de Raad van State op 13 juli 2017 haar advies op het ontwerp-besluit had uitgebracht. Op grond hiervan vernietigt de Raad het KB van 24 september 2017.

Alarmbel
‘De uitspraak van de Raad van State is voor ons als sector een principieel punt’, zegt voorzitter Wouter Lobbestael van FeBelSol. ‘Wij hebben de zaak aangespannen om de alarmbel te luiden en om gehoord te worden. Wij hechten veel waarde aan de juiste opleiding voor onze medewerkers. Zij zijn heel goed in staat het huidtype van consumenten te bepalen en houden zich aan alle preventieve eisen die niet alleen in België, maar in geheel Europa gelden. Een arts of een sensor zijn absoluut niet nodig en zijn een motie van wantrouwen aan onze uitbaters en hun medewerkers’.
Er heerst vandaag een tendens om de zonnebanksector te stigmatiseren, hoewel binnenhuis zonnen in niks verschilt van buitenhuis zonnen.
‘Als geen ander beseffen wij het risico van overmatige UV-straling voor consumenten’, aldus de FeBelSol- voorzitter. ‘Juist daarom is een bezoek aan een zonnebankcentrum gelimiteerd en voorzien van allerlei preventieve maatregelen, zoals het vaststellen van het huidtype en op grond daarvan de juiste hoeveelheid UV-straling en een beperkt gebruik per bezoek van gemiddeld 15 minuten. Daarmee voorkomen wij dat de cliënt nadeel ondervindt’.
Lobbestael wijst erop dat vandaag het grootste risico op verbranding van de huid zit in de buitenzon. ‘Mensen verblijven vaak te lang, onbeschermd of onvoldoende beschermd in de zon, zoals op een terras, op het strand of langs sportvelden. Het komt de consumentenbescherming ten goede als daar meer de focus op wordt gelegd’.

Vergunningenstelsel
FeBelSol heeft binnenkort een gesprek met Nathalie Muylle, Federaal minister van Werk, Economie en Consumenten. ‘Wij willen een échte dialoog tot stand brengen, waarin wij als serieuze gesprekspartner worden gezien’, aldus de heer Lobbestael.
‘Laten we samenwerken om te komen tot een aanvaardbare en werkbare oplossing die de uitbaters, hun medewerkers en de overheid toelaat om de optimale veiligheid van de consument na te streven’.
Bij de minister zal FeBelsol in elk geval pleiten voor de invoering van een vergunningenstelsel voor de meer dan vierhonderd zonnebankstudio’s in België. ‘Dat is de beste methode om kwaliteit en preventie te garanderen. Een zonnebankstudio die zich aantoonbaar niet aan de regels houdt, verliest dan zijn vergunning en moet de deur sluiten’, licht Lobbestael toe.
– Einde persbericht –

Over FeBelSol
FeBelSol, de Belgische vereniging van zonnebankuitbaters, wil de kwaliteit en de veiligheid van het zonnen bevorderen door een code voor Goede Praktijken toe te passen met duidelijke en concrete regels over de werking van een zonnebankcentrum, door een interne controle van haar leden. Ook objectieve en heldere uitleg aan de consument komen bij FeBelSol op de eerste plaats.

Vandaag telt België ongeveer 450 zonnebankcentra.