Toegezonden teksten en foto’s worden enkel vrijgegeven mits akkoord van de directie. De gepubliceerde artikels blijven het eigendom van Beautybizz.be, dat er trouwens vrij kan over beschikken. Beautybizz.be kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Beautybizz.be aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.