Nieuwe REACH norm bij PMU specialist

Actueel, Lichaam, pmu inkt, tatoeage

Mogelijk bent u reeds op de hoogte van het feit dat wij ons dit jaar in de overgangsfase bevinden van de REACH-verordening, die volgend jaar vanaf 4 januari 2022 volledig van kracht wordt.

Deze nieuwe wet, die tot doel heeft tattoeage & PMU inkt in de Europese Unie te reguleren en te normeren, beperkt onder meer het gebruik van bepaalde pigmenten en conserveringsmiddelen, die voorheen bij de productie van PMU & tattouage inkt mochten worden gebruikt. Waar tot op heden gekeken werd naar de cosmetica richtlijn om te bepalen welke hulpstoffen (oplosmiddelen, bewaarmiddelen, etc…) gebruikt mogen worden in inkten, heeft deze verordening dit ook uitgebreid met de CLP Database van gevaarlijke stoffen.

De belangrijkste stof hierin is Isopropanol (Isopropylalcohol). Dit product wordt toegevoegd aan inkten om de inkt vloeibaarder te maken en om schuimen tegen te gaan. Het gevolg van deze beslissing is dat zelfs inkten die geen pigmenten bevatten die vanaf januari niet meer toegestaan zijn eveneens niet meer gebruikt mogen worden. In de toekomst zullen sommige van deze stoffen mogelijk nog slechts in zeer kleine hoeveelheden in PMU & tattouage inkt toegestaan zijn waardoor een effectieve werking van deze stoffen onmogelijk wordt.

Er is veel ophef ontstaan en verwarring nadat naar buiten kwam dat de tattoo kleuren groen en blauw zullen worden verbannen per 1 januari 2022. Dit omdat er bepaalde chemische stoffen in zitten die kanker verwekkend zijn. En gezien er eindelijk meer wordt nagedacht over of je consumenten wel of niet informeert over datgene wat zij doen / laten doen, worden deze regels aangescherpt.
Als iemand rookt wordt er tegenwoordig ook goed geïnformeerd wat de gevolgen zijn en wanneer iemand een tattoo laat plaatsen dient dit ook simpelweg zo te zijn. De consument moet zelf de keuze kunnen maken.

In het REACH reglement is te vinden welke codes verboden zullen zijn per 1 januari 2022. Een aantal PMU / Tattoo pigment merken zijn direct aan de slag gegaan om hun pigmentenlijn direct te vernieuwen. Uiteraard zal dit wat tijd kosten om een hele lijn om te zetten en alle huidige pigmenten die voor nu goed zijn tot en met 31 december 2021 kunnen gebruikt worden.

Het REACH reglement geeft aan dat de volgende codes per 1 januari 2022 verbannen zijn in Europa:
Blauw pigment: CI 74160
Groen pigment: CI 74260 

Maar er is ook een ander chemisch middel wat verboden zal zijn en dat is:
Isopropanol / Isopopylalcohol 

Dit is namelijk een middel wat voor ernstige irritatie en allergische reacties kan zorgen.

💡 TER INFO 💡

Wat is ECHA?
ECHA is het European Chemicals Agency voor chemische stoffen. Het implementeert EU-wetgeving inzake chemische stoffen om de gezondheid en het milieu te beschermen. Kleurpigmenten en andere ingrediënten worden gebruikt om PMU-pigmenten te produceren en worden gereguleerd door ECHA. Alles is gemaakt van chemicaliën. Een betere kennis over schadelijke chemicaliën en een betere regulering van deze stoffen beschermen werknemers, consumenten en het milieu. ECHA reguleert deze chemicaliën door de toegestane niveaus van verschillende chemicaliën en stoffen zo vast te stellen dat ze onze gezondheid niet schaden of in gevaar brengen.

Wat is REACH?
REACH is de huidige Europese chemicaliënwetgeving en op basis daarvan een systeem voor de registratie, evaluatie en autorisatie van chemicaliën. ECHA is verantwoordelijk voor het beheer van dit REACH-systeem.

 Vanaf januari 2022 zijn alle pigmenten en producten die door PMU Specialist worden verkocht, ECHA-compatibel en REACH-compatibel.

→ Voor meer informatie of vragen kunt u steeds telefonisch contact opnemen met het PMU-specialist team op 051 20 24 80 of per e-mail op info@pmuspecialist.com

Deel dit artikel !

Geef een antwoord