Beautybizz.be gaat met de grootste zorgvuldigheid om met persoonlijke gegevens. Persoonlijke
gegevens worden vertrouwelijk behandeld door Beautybizz.be en slechts gebruikt voor de
doeleinden waarvoor de gegevens verstrekt zijn door de persoon in kwestie. Gegevens kunnen
worden opgeslagen in één of meerdere databanken. Persoonlijke gegevens worden niet aan
derden verstrekt zonder de toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft recht op inzage
van zijn persoonsgegevens.